MULTIRISK MIDDEN – EN KLEINBEDRIJF

Wij bieden de beste en meest uitgebreide bescherming voor uw bedrijfsactiviteiten – ongeacht de aard en de grootte van uw bedrijf – om de activa van uw bedrijf te beschermen met een uitgebreide op maat gemaakte multirisk verzekering waarbij uzelf de dekkingsgraad bepaalt. Uw bedrijf wordt blootgesteld aan een veelheid van risico’s die de toekomst van de basiswerkzaamheden in gevaar brengen. Wij analyseren samen met u de relevante kenmerken van uw bedrijf om het soort verzekering te kiezen en aan te passen zodat aan al uw wensen wordt voldaan, vanaf basisverzekeringen voor brand, wateroverlast of diefstal tot bedrijfsspecifieke dekkingen.

COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN

Uw medewerkers vormen het kapitaal van uw bedrijf. Het is dan ook van het hoogste belang om de medewerkers goed gemotiveerd te houden, teneinde de productiviteit op het gewenste peil te kunnen houden. Kunnen beschikken over goede medische voorzieningen is een key factor in het opbouwen van een goede relatie en loyaliteit met medewerkers, waarmee aldus een goede collectieve ziektekostenverzekering een belangrijke rol zal spelen in de relatie van een bedrijf met haar werknemers. Bied hen een ruime dekking en medische zorg, waarmee afwezigheid door ziekte zal afnemen en uw bedrijf van meer fiscale voordelen geniet.

COLLECTIEVE LEVENSVERZEKERING

Het goed verzorgen van uw medewerkers is vermoedelijk de beste investering die een bedrijf kan doen. Of het nu alle werknemers betreft of een bepaalde groep medewerkers, met onze collectieve levensverzekering kunt u uw medewerkers een sociaal voordeel bieden, dat van grote waarde voor hen en hun families zal zijn en de relatie tussen bedrijf en werknemer versterkt met als positief gevolg een betere werksfeer en een hogere productiviteit voor het bedrijf. Met een eenvoudige procedure bij zowel het aanwerven als bij de administratieve verwerking, kunt u bovendien de premie van de belasting aftrekken.

WAGENPARK

Wij bieden een maatwerkoplossing voor uw wagenpark waarbij we de verzekering aanpassen op basis van het aantal en soort van de voertuigen in uw bezit. In de actieketen die een optimale klantbediening bepalen, is het voor een goede gang van zaken essentieel om het wagenpark in perfecte staat te houden en de beste verzekering te hebben tegen onverwachte gebeurtenissen of ongevallen. Costa TopSegur biedt het volledige beheer van de verzekering van uw wagenpark aan die het beste past bij uw bedrijf, met als doel u de beste dekkingen en prijzen te kunnen bieden.

WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Tijdens de dagelijkse gang van zaken van uw onderneming wordt u geconfronteerd met handelingen en activiteiten met leveranciers, klanten, media, enz. waardoor in de loop daarvan zich incidenten voor kunnen doen die u noodzaken om over te gaan tot schadeloosstellingen aan derden in verband toegebrachte schade of ander leed. Voor dergelijke situaties biedt Costa TopSegur een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering aan, die de activa van het bedrijf hiertegen beschermt, of het nu fysieke, materiële of alleen economische schade betreft.