BEDRIJVEN

Costa TopSegur biedt een uitgebreide bescherming van uw bedrijfsactiviteiten door middel van een volledig op uw situatie toegesneden benadering en via het werken met de beste producten en dienstverlening van de meest vooraanstaande verzekeringsmaatschappijen in elke denkbare bedrijfstak. Wij analyseren uw bedrijf om de meest geschikte collectieve ziektekosten- en levensverzekering voor uw werknemers aan te kunnen bieden, wij adviseren u over de dekkingen die het beste passen bij de behoeften van uw bedrijf en bij het ongevallenrisico van uw werknemers én wij zorgen ervoor dat uw wagenpark volledig beschermd is tegen elke vorm van schade en ongeval dan ook.

PARTICULIEREN

Wij werken samen met verzekeraars die een bijdrage kunnen leveren aan alle belangrijke facetten van uw leven, met daar bovenop de toegevoegde waarde van een deugdelijke en nabije dienstverlening om u persoonlijk en gedetailleerd te adviseren om u te helpen bij het oplossen van al uw vragen over opstal-, levens-, ziektekosten- en autoverzekeringen, etc. Door afhankelijk van het onderwerp te werken met bedrijven die gespecialiseerd zijn op het desbetreffende terrein, kunnen wij u de voor uw situatie beste verzekeringskeuze garanderen. Met dekkingen voor ziektekosten voor u en de uwen, onze inzet om uw huis en uw voertuigen te beveiligen tegen risicofactoren en tenslotte middels het aanbieden van professioneel advies ten aanzien van financiële aangelegenheden, opdat u optimaal kunt genieten van een spaarplan of een pensioenregeling die uw toekomstige financiële situatie kan waarborgen.

FINANCIEEL ADVIES

We stellen onze cliënten in de gelegenheid gebruik te maken van onze volledige begeleiding op financieel gebied om de optimale oplossing te kunnen bieden voor elke mogelijke rimpeling op economisch gebied. Wij bieden onze cliënten gespecialiseerde producten aan gericht op rendementen op de korte, middellange en lange termijn. Spaarplannen, pensioenplannen en advies over beleggingsfondsen zijn de belangrijkste gebieden waar we u – risicomijdend – kunnen helpen om uw vermogen op peil te houden, dan wel een hoger rendement te realiseren en kapitaal op te bouwen om de plezierige toekomst van u en uw familie te verzekeren.